گواهینامه ها

  • چین Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
    test report
  • چین Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
    CE certificate

مشخصات QC

سایت تامین مواد

استفاده از سایت و ضایعات کمتر و نقطه نظر 5S، به طوری که برای طرح طرح خط مونتاژ (به عنوان مثال خط خط خط خط م خط خط خط، و غیره)، راه های سیم کشی بسیاری از بدن آنلاین نیز می تواند به اتوماسیون نوع ایستگاه به عنوان مورد نیاز؛ پس از تعیین طرح سیم، یک فرآیند عملیات محصول وجود خواهد داشت و سپس هر ایستگاه را تجزیه و تحلیل می کند، هر ایستگاه یک جدول جداگانه جداگانه است، جدول واحد در کل خط مونتاژ سلول ها ترکیب می شود، ساختار هر سلول می تواند متفاوت باشد، با توجه به نیازهای ایستگاه های مختلف و ویژگی های محصول برای طراحی ساختار خود را.

پیام بگذارید